• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Нормативні документи

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році

Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко (3 – 4 класи)

Автор (автори): Савченко О. Я., Бібік Н. М., Онопрієнко О. В., Мартиненко В. О. Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В., Комаровська О. А., Остапенко О., Коршевнюк Т. В., Мачача Т. С., Скворцова С. О., Гайдамака О. В.

Савченко О. Я., Бібік Н. М., Онопрієнко О. В., Мартиненко В. О. Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В., Комаровська О. А., Остапенко О., Коршевнюк Т. В., Мачача Т. С., Скворцова С. О., Гайдамака О. В. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко (3 – 4 класи). К., 2018.

Текст: переглянути

Типову освітню програму розроблено відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2017 р.) з урахуванням ідей Нової української школи. У програмі визначено очікувані результати для кожного класу, коротко вказано відповідний зміст предмета чи інтегрованого курсу.

Для 1-2 класів Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. Цикл І (1 – 2 класи)

Для 3 класів Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. Цикл ІІ (3 – 4 класи)

Для 4 класів Наказ МОН №407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

5-9 класи Наказ МОН №405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня"

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 року Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.Організаційні питання

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку таучнів»від 13.09.2017 №684

Головного санітарного лікаря:

 • «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»від 30.07.2020 № 42

Накази МОН:

 • «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 №536
 • «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти»від 06.12.2017 №1568
 • «Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи уфілії опорного закладу»від 05.08.2016 №944

Листи МОН:

 • «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 №1/9-201
 • «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»
 • «Щодо неухильного дотримання законодавства»від 14.08.2020 №1/9-441

2.Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 №800

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

3.Конкурс напосаду керівника

Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань»від 19.05.2020 №654

Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу напосаду керівника закладу загальної середньої освіти»від 20.05.2020 №1/9-264

4.Приймання, переведення, вибуття учнів

Накази МОН:

 • «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування тапереведення учнів додержавних такомунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367
 • «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 14 .07.2015 №762 (уредакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

5.Освітній процес

Указ Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти вУкраїні»від 30.01.2020 №31/2020

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»21.02.2018 №87(уредакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)
 • «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей зособливими освітніми потребами»від 21.08.2013 №607
 • «Про затвердження Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти»від 23.11.2011 №1392
 • «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах»від 15.08.2011 №872

Накази МОН:

 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів іSTEM-лабораторій»від 29.04.2020 №574
 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 №143
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»від 27.08.2019 №1154
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу уНовій українській школі»від 20.08.2018 №924
 • «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб зособливими освітніми потребами, які навчаються вінклюзивних таспеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 №414
 • додаток «Орієнтовні вимоги доконтролю таоцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»наказ від 19.08.2016 №1009
 • «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів ізбазових дисциплін усистемі загальної середньої освіти»від 21.08.2013 №1222
 • «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) усистемі загальної середньої освіти»від 13.04.2011 №329
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня івиховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів таПорядку поділу класів нагрупи при вивченні окремих предметів узагальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 №128

Листи МОН:

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному роцівід 11.08.2020 № 1/9-430
 • Щодо методичних рекомендацій зорганізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитинивід 16.06.2020 №1/9-328
 • Методичні рекомендації щодо запобігання тапротидії насильствувід 18.05.2018 №1/11-5480
 • Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1класу від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2-1255
 • «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

6.Безпека життєдіяльності

Накази МОН:

 • «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659
 • «Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97
 • «Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669
 • «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974
 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 2019-2020 навчальному році


Увага! Сторінка поповнюється матеріалами поступово. Слідкуйте за змінами!!!

Деякі питання щодо створенняу 2019/2020 н. р. безпечного освітньогосередовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітньогосередовища, формування в дітей таучнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Інформаційна система КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Методичний порадник 2019-2020

Державні стандарти. Нова українська школа

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" Наказ МОН від 23.03.2018 № 283

Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року

Наказ МОН № 1362 від 07.12.2018 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи"

Наказ МОН України від 23.08.2019 № 1154 від 27.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688“Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

"Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству" Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480

Алгоритми дій у випадку цькувань

Додаток 1 - Відображення позиції щодо попередження та протидії булінгу (цькуванню) у внутрішніх документах закладу освіти
МОДУЛЬ 1 - Глосарій
МОДУЛЬ 1 - Булінг-як явище конспект
МОДУЛЬ 1 - Презентація
Додаток 1.1 - Драбина булінгу (цькування).
Додаток 1.2. - Піраміда ненависті
Додаток 1.3. - Коло цькування

Щодо методичних рекомендацій
про викладання навчальних предметів
у закладах загальної середньої освіти
у 2019/2020 навчальному році ... Читати далі »

Наказ МОН №59 від 25.01.19 року "Про проведення в 2018-2019 н.р. ДПА осіб, які здобувають загальну середню освіту"

Наказ МОН від 07.12.18 №1369 "Про затвердження Порядку проведення ДПА"

Лист МОН Методичні рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у 2018-2019 н.р.

Типові освітні програми для 2-11 класів

Лист Міністерства освіти і науки України «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»1_9-66.

 • Школи самостійно визначають терміни проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х і 9-х класів, «останніх дзвоників» та випускних вечорів.
 • Державна підсумкова атестація після четвертого класу цього року проходитиме лише з двох предметів, матимевиключно моніторинговий характер, а завдання ДПА для дітейукладатимуть самі вчителі. При переході до 5-го класу діти писатимуть ДПА у формі контрольних робіт з української мови (передбачає оцінювання результатів навчання одразуз української мови та читання) і математики. МОН також підкреслює, що результати ДПА не враховуються під час виставлення річних оцінок з предметів, з яких учень проходив атестацію. Тобто оцінки за ДПА виставляються у табелі учня в окремій колонці і не впливають на оцінки за семестри чи рік.
 • Після 9-го класу учні складатимуть ДПА з трьох предметів: української мови, математики та одного предмету за вибором педагогічної ради школи. Зокрема, це можуть бути українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. Завдання, за якими учень складає ДПА, пишуться вчителями школи на основі затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Після цього завдання має затвердити керівник закладу.

національно патріотичне вихованнянаціонально патріотичне виховання

/Files/images/2017-2018/МР1718.jpg

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ЧИННИМИ Є ТАКІ ДОКУМЕНТИ МОН УКРАЇНИ

Про структуру навчального року і робочі навчальні плани

- Лист МОН України від 07.06.2017 р. №1/9-315 "Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани ЗНЗ" - у вкладеннях

- Наказ МОН України від 11.07.2017 р. № 1015 "Про внесення змін до деяких наказів МОН України"- у вкладеннях

- Рішення Колегії МОН від 22.07.2017 р.. Протокол № 5/3-2 "Про типові навчальні плани для 10-11 кл. ЗНЗ" wym-1500978958080

- Наказ МОН України від 21.07.2017 р. № 1081 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)" wym-1500979180981

-Наказ управління освіти, науки та молоді ОДА від 09.08.2017 р. № 199 "Про робочі навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017-2018 н.р." - у вкладеннях

- Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 "Про внесення змін до деяких наказів МОН, молоді та спорту України" - див. у вкладеннях

Про навчальні програми та особливості викладання предметів

- Наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 кл. ЗНЗ" (у вкладеннях)

- Презентація оновлених навчальних програм для учнів 5-9 кл. - у вкладеннях

-Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів (2017 р.) див.за посиланням wym-1497420418678

- Опис ключових змін в оновлених програмах - за посиланням wym-1502781079389

Посилання на відеозапис щорічної веб-конференції НАПН "Методичні поради і рекомендації щодо здіснення навчально-виховного процесу у новому навчальному році" 28031.08.2017 р. - wym-1503999124459

-Перелік навчальних програм варіативної складової навчального плану, рекомендованих МОН України:

- школи І ступеня;

- з біології;

- з основ здоров'я;

- із зарубіжної літератури;

- математики -у папці у вкладеннях

Більше про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 кл. читайте за посиланням wym-1498199544702

- Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 р. "Щодо методичних рекомендацій про викладання нвачальних предметів у ЗНЗ у 2017-2018 н.р." - у вкладеннях

- Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.2017 р. "Методичні рекомендації STEM - освіти у ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах України на 2017-2018 н.р." - за посиланнямwym-1502782792846

Про Перший урок у 2017-2018 н.р.

- Див. у вкладеннях методичні рекомендації

Про організацію освітнього процесу у початковій школі

Із матеріалами щодо організації освітнього процесу у початковій школі у 2017-2018 н.р. знайомтеся у розділі "Початкова школа" - "Нормативні документи щодо діяльності початкової школи у 2017-2018 н.р." wym-1497508255114

Про організацію освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах

- Рішення Колегії МОН України від 26.05.2017 р. протокол № 4/2-2 "Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні" - у вкладеннях

- Лист МОН України від 13.06.2017 р. № 1/9-322 "Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2017-2018 н.р."

- Лист КВНЗ "ХАНО" від 07.06.2017 р. про надання грифу МОН України Програмі розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

-Наказ МОН України від 08.08.2017 р. № 1025 "Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в ДНЗ" - за посиланням wym-1502783603465

- Лист МОН України від 17.08.2017 р. № 1/11-8267 "Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у ДНЗ у 2017-2018 н.р. " - за покликанням wym-1504849366961

- Лист Західно-Української Асоціації "Спадщина України" від 09.08.2017 р. № 180-230 "Перелік науково-популярної і педагогічної літератури для використання в навчально-виховному процесі ДНЗ та початкової школи" - у вкладеннях

Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами

- Лист МОН України від 14.06.2017 р. №1/9-325 "Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ у 2017-2018 н.р."

-Наказ МОН України від 21.07.2017 № 1081 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)" wym-1500979421795

- Лист МОН № 1/9-385 від 12.07.2017 "Про навчальні плани та організацію реабілітаційного процесу для учнів з ООП ЗНЗ у 2017-2018 н.р."-wym-1500473947165

-Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в ЗНЗ для навчання дітей з ООП у 2017-2018 н.р."

- Постанова КМ України від 09.08.2107 р. "Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ"

- Постанова КМ України від 12.07.2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Про організацію виховної роботи в навчальних закладах

- Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.17 р. "Про деякі питання щодо організації виховної роботи в навчальних закладх у 2017/2018 н.р." - у вкладеннях

Про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2018"

- Наказ МОН України від 19.06.2017 № 866 "Про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2018""

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів

- Наказ МОН України від 02.08.2017 р. № 1112 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 н.р." - вкладеннях

Про державні санітарні нормативи у навчальних закладах

-Наказ МОЗ від 26 червня 2017 р. № 709 "Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98." Зі змістом наказу ознайомитися за посиланням wym-1500472041242

Про навчальні програми з позашкільної освіти

- Лист МОН України №1/9-429 від 04.08.2017 р. "Про використання у 2017-2018 н.р. навчальних програм з позашкільної освіти"

Про підручники і навчальні матеріали

-Лист МОН України від 17.08.2017 р. " 1/11-8269 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у ЗНЗ" - за посиланням wym-1503380685936

- Електронні версії підручників для 9 класу - за посиланням wym-1502781971796

- 31.08.2017 р. - wym-1504181149289;

- 04.09.2017 р. - wym-1504523565080

Вкладення

ДПА: Нормативні документи

Державна підсумкова атестація

Нормативні документи ♦ 4 клас ♦ 9 клас ♦ 11 клас
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 30 грудня 2014 року № 1547) ►


Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762) ►


Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я (затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 № 72/78) ►


Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту (Лист МОН України від 22.04.2015 №1/9-209) ►


Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306) ►


Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (у редакції наказу МОН від 07.02.2012 №115) ►


Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272) ► Зі змінами!


Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2016 № 1696) ►


Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149) ►


Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 94) ►


Про внесення змін до орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015 - 2016 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.03.2016 № 258) ►


Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (від 13.03.2017 № 369) ►


Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2016 № 1133) ►


Протокол державної підсумкової атестації (протокол ДПА) ►

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 30 грудня 2014 року № 1547) ►


Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762) ►


Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я (затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 № 72/78) ►


Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту (Лист МОН України від 22.04.2015 №1/9-209) ►


Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306) ►


Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (у редакції наказу МОН від 07.02.2012 №115) ►


Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272) ► Зі змінами!


Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2016 № 1696) ►


Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149) ►


Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 94) ►


Про внесення змін до орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015 - 2016 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.03.2016 № 258) ►


Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (від 13.03.2017 № 369) ►


Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2016 № 1133) ►


Протокол державної підсумкової атестації (протокол ДПА) ►

Кiлькiсть переглядiв: 408

Коментарi